XS Mega thứ 6

Xổ số ba miền

KQXS Mega 6/45 ngày 27-01-2023

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
10 13 21 29 41 43
Giá trị Jackpot: 20.897.525.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 20.897.525.000
Giải Nhất O O O O O 19 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,095 300.000
Giải Ba O O O 18,662 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 20-01-2023

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
03 07 13 29 32 44
Giá trị Jackpot: 17.047.650.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 17.047.650.000
Giải Nhất O O O O O 50 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,475 300.000
Giải Ba O O O 23,940 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 13-01-2023

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
03 11 14 20 26 42
Giá trị Jackpot: 13.505.185.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 13.505.185.000
Giải Nhất O O O O O 17 10.000.000
Giải Nhì O O O O 937 300.000
Giải Ba O O O 15,672 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 06-01-2023

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
02 07 16 25 35 38
Giá trị Jackpot: 47.263.059.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 47.263.059.500
Giải Nhất O O O O O 31 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,659 300.000
Giải Ba O O O 26,245 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 02-12-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
02 18 21 24 38 44
Giá trị Jackpot: 16.514.716.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 1 16.514.716.500
Giải Nhất O O O O O 18 10.000.000
Giải Nhì O O O O 962 300.000
Giải Ba O O O 15,586 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 28-10-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
16 21 22 33 42 45
Giá trị Jackpot: 35.108.565.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 35.108.565.500
Giải Nhất O O O O O 15 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,127 300.000
Giải Ba O O O 19,038 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 21-10-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
10 16 17 18 34 42
Giá trị Jackpot: 26.156.971.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 26.156.971.000
Giải Nhất O O O O O 16 10.000.000
Giải Nhì O O O O 989 300.000
Giải Ba O O O 18,466 30.000