XS Mega thứ 6

Xổ số ba miền

KQXS Mega 6/45 ngày 19-04-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
02 03 20 21 32 33
Giá trị Jackpot: 28.496.335.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 28.496.335.000
Giải Nhất O O O O O 25 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,288 300.000
Giải Ba O O O 22,841 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 12-04-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
06 17 18 26 43 45
Giá trị Jackpot: 21.014.657.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 21.014.657.500
Giải Nhất O O O O O 32 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,615 300.000
Giải Ba O O O 26,950 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 05-04-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
14 18 22 29 36 37
Giá trị Jackpot: 13.802.587.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 13.802.587.000
Giải Nhất O O O O O 34 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,258 300.000
Giải Ba O O O 19,239 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 29-03-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
04 07 25 34 35 38
Giá trị Jackpot: 24.266.327.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 1 24.266.327.500
Giải Nhất O O O O O 34 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,557 300.000
Giải Ba O O O 24,993 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 22-03-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
05 06 11 20 24 45
Giá trị Jackpot: 17.383.898.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 17.383.898.500
Giải Nhất O O O O O 24 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,511 300.000
Giải Ba O O O 22,781 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 15-03-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
09 11 16 29 31 33
Giá trị Jackpot: 25.152.452.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 1 25.152.452.500
Giải Nhất O O O O O 64 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,754 300.000
Giải Ba O O O 24,843 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 08-03-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 6
02 26 28 40 41 45
Giá trị Jackpot: 19.076.425.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 19.076.425.000
Giải Nhất O O O O O 24 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,064 300.000
Giải Ba O O O 18,533 30.000