XS Mega thứ 4

Xổ số ba miền

KQXS Mega 6/45 ngày 26-10-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
02 03 10 15 31 36
Giá trị Jackpot: 31.027.945.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 31.027.945.500
Giải Nhất O O O O O 29 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,178 300.000
Giải Ba O O O 20,480 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 19-10-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
01 03 07 10 21 29
Giá trị Jackpot: 24.040.873.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 24.040.873.500
Giải Nhất O O O O O 25 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,221 300.000
Giải Ba O O O 19,955 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 12-10-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
01 07 13 16 27 35
Giá trị Jackpot: 18.611.883.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 18.611.883.000
Giải Nhất O O O O O 21 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,223 300.000
Giải Ba O O O 18,782 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 05-10-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
09 18 23 24 29 34
Giá trị Jackpot: 13.427.711.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 13.427.711.000
Giải Nhất O O O O O 18 10.000.000
Giải Nhì O O O O 990 300.000
Giải Ba O O O 15,944 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 28-09-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
04 05 07 24 27 30
Giá trị Jackpot: 17.875.801.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 17.875.801.500
Giải Nhất O O O O O 17 10.000.000
Giải Nhì O O O O 953 300.000
Giải Ba O O O 16,363 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 21-09-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
05 10 14 25 42 45
Giá trị Jackpot: 13.397.869.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 13.397.869.000
Giải Nhất O O O O O 15 10.000.000
Giải Nhì O O O O 871 300.000
Giải Ba O O O 14,638 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 14-09-2022

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
03 12 15 20 24 45
Giá trị Jackpot: 34.942.394.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 34.942.394.000
Giải Nhất O O O O O 24 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,371 300.000
Giải Ba O O O 22,015 30.000