XS Mega thứ 4

Xổ số ba miền

KQXS Mega 6/45 ngày 10-04-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
02 10 30 33 34 40
Giá trị Jackpot: 18.500.289.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 18.500.289.500
Giải Nhất O O O O O 37 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,527 300.000
Giải Ba O O O 24,360 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 03-04-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
07 11 14 22 29 34
Giá trị Jackpot: 7.857.866.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 2 7.857.866.500
Giải Nhất O O O O O 29 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,660 300.000
Giải Ba O O O 21,242 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 27-03-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
06 29 31 35 42 44
Giá trị Jackpot: 21.920.780.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 21.920.780.500
Giải Nhất O O O O O 26 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,257 300.000
Giải Ba O O O 21,996 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 20-03-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
08 14 26 28 43 45
Giá trị Jackpot: 15.554.264.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 15.554.264.500
Giải Nhất O O O O O 20 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,200 300.000
Giải Ba O O O 19,770 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 13-03-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
01 13 25 30 34 40
Giá trị Jackpot: 23.424.929.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 23.424.929.500
Giải Nhất O O O O O 18 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,117 300.000
Giải Ba O O O 20,487 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 06-03-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
11 15 34 39 41 43
Giá trị Jackpot: 16.998.337.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 16.998.337.500
Giải Nhất O O O O O 23 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,148 300.000
Giải Ba O O O 20,046 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 28-02-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 thứ 4
01 10 21 25 32 39
Giá trị Jackpot: 13.552.229.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 1 13.552.229.000
Giải Nhất O O O O O 20 10.000.000
Giải Nhì O O O O 850 300.000
Giải Ba O O O 14,679 30.000