XS Mega chủ nhật

Xổ số ba miền

KQXS Mega 6/45 ngày 01-10-2023

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
02 11 13 16 41 43
Giá trị Jackpot: 13.646.085.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 1 13.646.085.500
Giải Nhất O O O O O 69 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,131 300.000
Giải Ba O O O 12,621 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 24-09-2023

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
04 08 23 27 30 36
Giá trị Jackpot: 35.790.940.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 35.790.940.500
Giải Nhất O O O O O 20 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,193 300.000
Giải Ba O O O 18,611 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 28-05-2023

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
06 13 19 20 37 44
Giá trị Jackpot: 13.230.312.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 13.230.312.000
Giải Nhất O O O O O 22 10.000.000
Giải Nhì O O O O 921 300.000
Giải Ba O O O 14,312 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 21-05-2023

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
08 10 17 19 24 41
Giá trị Jackpot: 62.996.443.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 62.996.443.000
Giải Nhất O O O O O 33 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,828 300.000
Giải Ba O O O 31,645 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 14-05-2023

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
07 08 13 37 42 44
Giá trị Jackpot: 46.700.646.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 46.700.646.500
Giải Nhất O O O O O 18 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,347 300.000
Giải Ba O O O 23,862 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 07-05-2023

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
04 30 31 33 35 45
Giá trị Jackpot: 34.598.123.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 34.598.123.000
Giải Nhất O O O O O 20 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,025 300.000
Giải Ba O O O 18,130 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 30-04-2023

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
07 09 23 24 33 36
Giá trị Jackpot: 24.181.232.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 24.181.232.000
Giải Nhất O O O O O 29 10.000.000
Giải Nhì O O O O 943 300.000
Giải Ba O O O 16,992 30.000