XS Mega chủ nhật

Xổ số ba miền

KQXS Mega 6/45 ngày 14-04-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
07 12 16 29 42 45
Giá trị Jackpot: 23.427.026.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 23.427.026.500
Giải Nhất O O O O O 33 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,453 300.000
Giải Ba O O O 25,874 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 07-04-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
03 11 15 17 24 35
Giá trị Jackpot: 15.945.247.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 15.945.247.500
Giải Nhất O O O O O 21 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,418 300.000
Giải Ba O O O 23,190 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 31-03-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
05 12 13 17 40 41
Giá trị Jackpot: 13.833.689.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 13.833.689.000
Giải Nhất O O O O O 22 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,087 300.000
Giải Ba O O O 18,134 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 24-03-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
01 14 22 28 32 42
Giá trị Jackpot: 19.560.299.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 19.560.299.000
Giải Nhất O O O O O 20 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,232 300.000
Giải Ba O O O 19,648 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 17-03-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
01 03 05 26 30 42
Giá trị Jackpot: 13.712.050.500
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 13.712.050.500
Giải Nhất O O O O O 17 10.000.000
Giải Nhì O O O O 973 300.000
Giải Ba O O O 16,566 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 10-03-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
04 12 19 23 36 41
Giá trị Jackpot: 20.891.137.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 20.891.137.000
Giải Nhất O O O O O 39 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,447 300.000
Giải Ba O O O 23,264 30.000

KQXS Mega 6/45 ngày 03-03-2024

XS Mega 6/45 » KQXS Mega 6/45 chủ nhật
03 10 17 20 22 27
Giá trị Jackpot: 15.089.165.000
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot O O O O O O 0 15.089.165.000
Giải Nhất O O O O O 23 10.000.000
Giải Nhì O O O O 1,120 300.000
Giải Ba O O O 18,694 30.000