Xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày – Kết quả XSTTH 30 ngày gần nhất

Xổ số ba miền

XSTTH 30 ngày –Thống kê kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày gần đây tại website xổ số ba miền, giúp người chơi có thể xem lại kết quả KQXSTTH 30 ngày trước nhanh chóng và tìm ra những con số may mắn cho lần quay thưởng sau

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 21-11-2022

G8
53
G7
136
G6
5090
9838
3011
G5
0358
G4
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
G3
92820
03400
G2
24105
G1
75694
ĐB
079141
Đầu Đuôi
0 5,0
1 1
2 0,0
3 8,6
4 1,7,0
5 9,8,3
6 4
7
8 5,5
9 4,0

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 20-11-2022

G8
80
G7
815
G6
8058
6185
8276
G5
1705
G4
80897
59969
69518
01289
54259
44690
80839
G3
48880
02725
G2
38130
G1
36659
ĐB
103652
Đầu Đuôi
0 5
1 8,5
2 5
3 0,9
4
5 2,9,9,8
6 9
7 6
8 0,9,5,0
9 7,0

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 14-11-2022

G8
18
G7
801
G6
7569
5629
0448
G5
8180
G4
49183
34667
48371
30306
60120
38104
19207
G3
88895
51652
G2
74618
G1
50207
ĐB
071817
Đầu Đuôi
0 7,6,4,7,1
1 7,8,8
2 0,9
3
4 8
5 2
6 7,9
7 1
8 3,0
9 5

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 13-11-2022

G8
51
G7
821
G6
9390
2681
9723
G5
6958
G4
29353
17673
89823
23362
30474
95657
84119
G3
42179
61890
G2
26186
G1
92447
ĐB
207612
Đầu Đuôi
0
1 2,9
2 3,3,1
3
4 7
5 3,7,8,1
6 2
7 9,3,4
8 6,1
9 0,0

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 07-11-2022

G8
32
G7
135
G6
6297
3151
9672
G5
0041
G4
64626
01260
65255
18021
42499
93762
43655
G3
94640
37834
G2
27972
G1
03101
ĐB
307809
Đầu Đuôi
0 9,1
1
2 6,1
3 4,5,2
4 0,1
5 5,5,1
6 0,2
7 2,2
8
9 9,7

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 06-11-2022

G8
59
G7
987
G6
5230
7133
2358
G5
4044
G4
02108
26233
40418
95995
15598
95859
36988
G3
59018
81655
G2
70148
G1
71133
ĐB
074926
Đầu Đuôi
0 8
1 8,8
2 6
3 3,3,0,3
4 8,4
5 5,9,8,9
6
7
8 8,7
9 5,8

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 31-10-2022

G8
59
G7
808
G6
0410
3313
2453
G5
7360
G4
61217
90747
34245
58683
06155
67239
16741
G3
28852
56385
G2
52636
G1
20960
ĐB
268682
Đầu Đuôi
0 8
1 7,0,3
2
3 6,9
4 7,5,1
5 2,5,3,9
6 0,0
7
8 2,5,3
9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 30-10-2022

G8
25
G7
381
G6
9712
7828
4855
G5
4161
G4
47643
50688
86695
50130
89010
99622
39849
G3
67440
31142
G2
58911
G1
74788
ĐB
091545
Đầu Đuôi
0
1 1,0,2
2 2,8,5
3 0
4 5,0,2,3,9
5 5
6 1
7
8 8,8,1
9 5

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 24-10-2022

G8
80
G7
378
G6
3441
1602
8071
G5
8756
G4
12633
22267
65292
11167
07586
10000
87806
G3
57510
91767
G2
62470
G1
81930
ĐB
358287
Đầu Đuôi
0 0,6,2
1 0
2
3 0,3
4 1
5 6
6 7,7,7
7 0,1,8
8 7,6,0
9 2

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 23-10-2022

G8
49
G7
301
G6
2669
4590
2553
G5
0379
G4
85384
94880
26818
92869
47053
78682
07476
G3
26306
20055
G2
00488
G1
11716
ĐB
789185
Đầu Đuôi
0 6,1
1 6,8
2
3
4 9
5 5,3,3
6 9,9
7 6,9
8 5,8,4,0,2
9 0

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 17-10-2022

G8
50
G7
672
G6
3741
8117
8665
G5
4014
G4
24315
96607
96150
93376
62568
61190
68578
G3
24442
97294
G2
40397
G1
94712
ĐB
936589
Đầu Đuôi
0 7
1 2,5,4,7
2
3
4 2,1
5 0,0
6 8,5
7 6,8,2
8 9
9 7,4,0

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 16-10-2022

G8
63
G7
897
G6
7907
7448
9479
G5
5216
G4
17371
04766
35343
15461
70041
46403
03838
G3
48416
37093
G2
07789
G1
37297
ĐB
836904
Đầu Đuôi
0 4,3,7
1 6,6
2
3 8
4 3,1,8
5
6 6,1,3
7 1,9
8 9
9 7,3,7

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-10-2022

G8
58
G7
903
G6
1546
3902
2575
G5
4877
G4
98314
40675
68481
93280
93276
66915
88152
G3
09681
61502
G2
59119
G1
13440
ĐB
327032
Đầu Đuôi
0 2,2,3
1 9,4,5
2
3 2
4 0,6
5 2,8
6
7 5,6,7,5
8 1,1,0
9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 09-10-2022

G8
55
G7
976
G6
8979
2383
8586
G5
8892
G4
64993
59175
10131
51448
42799
93771
79500
G3
83136
59798
G2
71249
G1
51896
ĐB
537498
Đầu Đuôi
0 0
1
2
3 6,1
4 9,8
5 5
6
7 5,1,9,6
8 3,6
9 8,6,8,3,9,2

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 03-10-2022

G8
51
G7
290
G6
2261
2988
7918
G5
5194
G4
88427
25839
07001
11929
67031
73994
37250
G3
03385
67397
G2
58133
G1
09709
ĐB
990337
Đầu Đuôi
0 9,1
1 8
2 7,9
3 7,3,9,1
4
5 0,1
6 1
7
8 5,8
9 7,4,4,0

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 02-10-2022

G8
24
G7
152
G6
7620
9162
2935
G5
3750
G4
36594
28521
10778
90561
74019
23674
36071
G3
23129
82259
G2
62696
G1
59179
ĐB
887035
Đầu Đuôi
0
1 9
2 9,1,0,4
3 5,5
4
5 9,0,2
6 1,2
7 9,8,4,1
8
9 6,4

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 26-09-2022

G8
33
G7
681
G6
5298
3764
8961
G5
3794
G4
67057
55106
09588
41565
48165
88663
13659
G3
49070
40505
G2
34380
G1
97990
ĐB
918341
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2
3 3
4 1
5 7,9
6 5,5,3,4,1
7 0
8 0,8,1
9 0,4,8

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 25-09-2022

G8
67
G7
207
G6
8193
0105
6856
G5
3425
G4
71494
07253
12832
59226
54436
43511
93041
G3
59408
97425
G2
48785
G1
34744
ĐB
404121
Đầu Đuôi
0 8,5,7
1 1
2 1,5,6,5
3 2,6
4 4,1
5 3,6
6 7
7
8 5
9 4,3

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 19-09-2022

G8
98
G7
980
G6
9666
3933
1369
G5
6016
G4
17878
81211
39958
82857
99176
91703
40693
G3
28595
04057
G2
88803
G1
15174
ĐB
016494
Đầu Đuôi
0 3,3
1 1,6
2
3 3
4
5 7,8,7
6 6,9
7 4,8,6
8 0
9 4,5,3,8

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 18-09-2022

G8
58
G7
340
G6
6414
6777
9907
G5
9118
G4
40764
19152
44469
59646
06540
96138
96285
G3
95087
94247
G2
55533
G1
46612
ĐB
414556
Đầu Đuôi
0 7
1 2,8,4
2
3 3,8
4 7,6,0,0
5 6,2,8
6 4,9
7 7
8 7,5
9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12-09-2022

G8
04
G7
566
G6
7611
7653
4581
G5
7592
G4
83778
33410
63181
86172
91011
43668
41522
G3
31805
35304
G2
11168
G1
90115
ĐB
572829
Đầu Đuôi
0 5,4,4
1 5,0,1,1
2 9,2
3
4
5 3
6 8,8,6
7 8,2
8 1,1
9 2

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 11-09-2022

G8
04
G7
150
G6
1348
6535
3730
G5
7709
G4
14624
54489
23028
88275
82611
10892
67451
G3
29830
45178
G2
75436
G1
43802
ĐB
115755
Đầu Đuôi
0 2,9,4
1 1
2 4,8
3 6,0,5,0
4 8
5 5,1,0
6
7 8,5
8 9
9 2

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 05-09-2022

G8
05
G7
580
G6
4258
2230
8291
G5
9248
G4
63509
06818
31729
56296
35305
11970
28353
G3
59252
10289
G2
34158
G1
18847
ĐB
092558
Đầu Đuôi
0 9,5,5
1 8
2 9
3 0
4 7,8
5 8,8,2,3,8
6
7 0
8 9,0
9 6,1

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04-09-2022

G8
99
G7
635
G6
2434
3789
3899
G5
1867
G4
69880
62643
68273
29091
33959
50202
35016
G3
55754
16413
G2
20681
G1
35437
ĐB
140915
Đầu Đuôi
0 2
1 5,3,6
2
3 7,4,5
4 3
5 4,9
6 7
7 3
8 1,0,9
9 1,9,9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 29-08-2022

G8
97
G7
053
G6
5223
4138
4931
G5
0540
G4
88347
82233
61399
81504
21628
27099
76967
G3
65314
77551
G2
22237
G1
52011
ĐB
223086
Đầu Đuôi
0 4
1 1,4
2 8,3
3 7,3,8,1
4 7,0
5 1,3
6 7
7
8 6
9 9,9,7

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 28-08-2022

G8
28
G7
145
G6
2204
9169
6380
G5
8592
G4
59005
30661
55974
88693
66860
81595
97141
G3
66864
33307
G2
88966
G1
74666
ĐB
403252
Đầu Đuôi
0 7,5,4
1
2 8
3
4 1,5
5 2
6 6,6,4,1,0,9
7 4
8 0
9 3,5,2

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 22-08-2022

G8
86
G7
949
G6
8473
8670
8055
G5
8167
G4
00654
04415
54097
74340
45882
35004
43299
G3
87810
64838
G2
20089
G1
31831
ĐB
404404
Đầu Đuôi
0 4,4
1 0,5
2
3 1,8
4 0,9
5 4,5
6 7
7 3,0
8 9,2,6
9 7,9

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 21-08-2022

G8
75
G7
521
G6
9597
8613
6532
G5
7612
G4
03877
07343
45696
58182
33655
33164
02335
G3
76013
74239
G2
56830
G1
40260
ĐB
320946
Đầu Đuôi
0
1 3,2,3
2 1
3 0,9,5,2
4 6,3
5 5
6 0,4
7 7,5
8 2
9 6,7

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 15-08-2022

G8
01
G7
134
G6
9566
3055
4835
G5
7041
G4
13047
92185
10065
57609
30968
20466
60842
G3
80186
17618
G2
26002
G1
43396
ĐB
185346
Đầu Đuôi
0 2,9,1
1 8
2
3 5,4
4 6,7,2,1
5 5
6 5,8,6,6
7
8 6,5
9 6

XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 14-08-2022

G8
72
G7
305
G6
0973
5493
4485
G5
9997
G4
11632
75594
30138
85137
89015
90019
42842
G3
75506
83643
G2
68477
G1
80049
ĐB
306493
Đầu Đuôi
0 6,5
1 5,9
2
3 2,8,7
4 9,3,2
5
6
7 7,3,2
8 5
9 3,4,7,3

Xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày gồm những gì?

Trang kết quả XSTTH 30 ngày của chúng tôi sẽ cung cấp đến người chơi những thông tin sau:

  • Bảng kết quả xổ số thừa thiên huế từ giải 8 đến giải Đặc biệt trong 30 lần quay thưởng gần đây nhất
  • Thống kê đầu – đuôi loto từ 0 đến 9 trong 1 tháng qua.

Tại sao nên tham khảo XSTTH 30 ngày?

  • Sổ kết quả thừa thiên Huế 30 ngày được chúng tôi tổng hợp dựa trên phần mềm thống kê hiện đại nên đảm bảo cho kết quả chính xác 100%.
  • Dễ dàng xem lại kết quả xổ số Huế trong 30 ngày liên tiếp.
  • Việc xem lại kqxsh và bảng thống kê loto trong 1 tháng sẽ giúp bạn tìm ra quy luật của các con số.
  • Dễ dàng nắm bắt đầu số nào về nhiều, đầu số nào lâu chưa về để có thể tìm ra con số có khả năng cao sẽ về trong lần quay thưởng tới.

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm tổng hợp kết quả của các tỉnh miền Trung khác trong ngày hôm nay :