XSHCM 30 ngày – Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất

Xổ số ba miền

XSHCM 30 ngày tại website xổ số ba miền là chuyên mục thống kê kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần đây nhất chính xác 100%. giúp anh em có thể xem lại kqxstphcm trong 30 ngày nhanh chóng và tìm ra những con số may mắn cho lần dự thưởng sau.

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 05-12-2022

G8
46
G7
635
G6
8718
2738
9138
G5
5998
G4
05208
13966
88199
62643
35898
61988
07457
G3
48331
.
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0 8
1 8
2
3 1,8,8,5
4 3,6
5 7
6 6
7
8 8
9 9,8,8

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 03-12-2022

G8
47
G7
353
G6
7583
1442
8979
G5
7607
G4
88247
34716
66967
01501
00741
92512
53315
G3
83899
.
G2
G1
ĐB
Đầu Đuôi
0 1,7
1 6,2,5
2
3
4 7,1,2,7
5 3
6 7
7 9
8 3
9 9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 28-11-2022

G8
67
G7
412
G6
5298
6129
8765
G5
5354
G4
27592
97186
08587
51720
88808
08129
28078
G3
52513
36608
G2
98275
G1
70145
ĐB
860428
Đầu Đuôi
0 8,8
1 3,2
2 8,0,9,9
3
4 5
5 4
6 5,7
7 5,8
8 6,7
9 2,8

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 26-11-2022

G8
51
G7
816
G6
1498
0181
5487
G5
0354
G4
55864
18399
34328
30012
91745
93432
16539
G3
03891
45070
G2
83675
G1
86631
ĐB
244392
Đầu Đuôi
0
1 2,6
2 8
3 1,2,9
4 5
5 4,1
6 4
7 5,0
8 1,7
9 2,1,9,8

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 21-11-2022

G8
55
G7
564
G6
3494
6865
0915
G5
0969
G4
75445
94450
49035
24222
03445
36782
62186
G3
02655
99691
G2
62041
G1
31486
ĐB
146610
Đầu Đuôi
0
1 0,5
2 2
3 5
4 1,5,5
5 5,0,5
6 9,5,4
7
8 6,2,6
9 1,4

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 19-11-2022

G8
06
G7
816
G6
9426
1135
8247
G5
1888
G4
50453
06255
61631
13568
32588
29397
21186
G3
93437
34515
G2
54459
G1
96038
ĐB
337741
Đầu Đuôi
0 6
1 5,6
2 6
3 8,7,1,5
4 1,7
5 9,3,5
6 8
7
8 8,6,8
9 7

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 14-11-2022

G8
74
G7
267
G6
1227
7470
8561
G5
3776
G4
22637
08305
36919
54926
52147
93432
60378
G3
49356
66430
G2
60161
G1
49805
ĐB
003081
Đầu Đuôi
0 5,5
1 9
2 6,7
3 0,7,2
4 7
5 6
6 1,1,7
7 8,6,0,4
8 1
9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 12-11-2022

G8
43
G7
058
G6
1669
3677
4096
G5
7458
G4
15636
40912
08629
86296
35942
19564
59178
G3
07682
90486
G2
87026
G1
59056
ĐB
084841
Đầu Đuôi
0
1 2
2 6,9
3 6
4 1,2,3
5 6,8,8
6 4,9
7 8,7
8 2,6
9 6,6

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 07-11-2022

G8
99
G7
396
G6
9139
7280
8203
G5
9393
G4
25004
16208
73044
97708
01147
32302
60745
G3
60953
14381
G2
37599
G1
96153
ĐB
375596
Đầu Đuôi
0 4,8,8,2,3
1
2
3 9
4 4,7,5
5 3,3
6
7
8 1,0
9 6,9,3,6,9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 05-11-2022

G8
60
G7
690
G6
1970
1437
0152
G5
8121
G4
28590
46805
97775
45965
29525
21405
69423
G3
10251
05690
G2
28117
G1
89623
ĐB
011128
Đầu Đuôi
0 5,5
1 7
2 8,3,5,3,1
3 7
4
5 1,2
6 5,0
7 5,0
8
9 0,0,0

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 31-10-2022

G8
83
G7
239
G6
7237
5057
5982
G5
7317
G4
82959
07176
89901
07904
77112
37597
86782
G3
37361
68286
G2
84304
G1
30696
ĐB
962455
Đầu Đuôi
0 4,1,4
1 2,7
2
3 7,9
4
5 5,9,7
6 1
7 6
8 6,2,2,3
9 6,7

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 29-10-2022

G8
46
G7
479
G6
9622
1027
2844
G5
7650
G4
37884
70833
08275
57062
87870
70004
10908
G3
23214
23946
G2
42712
G1
68938
ĐB
712433
Đầu Đuôi
0 4,8
1 2,4
2 2,7
3 3,8,3
4 6,4,6
5 0
6 2
7 5,0,9
8 4
9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 24-10-2022

G8
70
G7
849
G6
6280
8714
6965
G5
1438
G4
92081
96865
93346
70679
43676
03784
05018
G3
79438
41846
G2
07226
G1
03018
ĐB
099412
Đầu Đuôi
0
1 2,8,8,4
2 6
3 8,8
4 6,6,9
5
6 5,5
7 9,6,0
8 1,4,0
9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 22-10-2022

G8
50
G7
186
G6
8680
2607
1683
G5
2069
G4
88268
93578
40388
74477
35011
64745
92761
G3
49487
38287
G2
73551
G1
30336
ĐB
846618
Đầu Đuôi
0 7
1 8,1
2
3 6
4 5
5 1,0
6 8,1,9
7 8,7
8 7,7,8,0,3,6
9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 17-10-2022

G8
12
G7
844
G6
3675
4272
5628
G5
1063
G4
70472
87141
77875
48163
15812
83344
50090
G3
40391
26169
G2
56516
G1
69978
ĐB
532276
Đầu Đuôi
0
1 6,2,2
2 8
3
4 1,4,4
5
6 9,3,3
7 6,8,2,5,5,2
8
9 1,0

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 15-10-2022

G8
14
G7
836
G6
8836
9013
4091
G5
8721
G4
18406
63930
18956
51711
07520
28521
31095
G3
76175
65522
G2
97949
G1
71215
ĐB
645652
Đầu Đuôi
0 6
1 5,1,3,4
2 2,0,1,1
3 0,6,6
4 9
5 2,6
6
7 5
8
9 5,1

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10-10-2022

G8
28
G7
952
G6
8630
3763
1338
G5
9834
G4
48505
00859
86167
03021
00778
01243
59182
G3
81673
15299
G2
36584
G1
44178
ĐB
221662
Đầu Đuôi
0 5
1
2 1,8
3 4,0,8
4 3
5 9,2
6 2,7,3
7 8,3,8
8 4,2
9 9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 08-10-2022

G8
96
G7
638
G6
4795
1389
9856
G5
7299
G4
69366
28727
98629
01413
87885
83833
04094
G3
94375
98995
G2
25882
G1
37974
ĐB
152369
Đầu Đuôi
0
1 3
2 7,9
3 3,8
4
5 6
6 9,6
7 4,5
8 2,5,9
9 5,4,9,5,6

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 03-10-2022

G8
52
G7
990
G6
0974
3113
1081
G5
6125
G4
24239
73064
19183
49412
99708
66385
18857
G3
59337
47724
G2
47517
G1
70803
ĐB
085720
Đầu Đuôi
0 3,8
1 7,2,3
2 0,4,5
3 7,9
4
5 7,2
6 4
7 4
8 3,5,1
9 0

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-10-2022

G8
03
G7
278
G6
7361
4476
9805
G5
8209
G4
88384
12376
13993
92681
39688
26654
19087
G3
93926
63686
G2
51263
G1
63533
ĐB
015021
Đầu Đuôi
0 9,5,3
1
2 1,6
3 3
4
5 4
6 3,1
7 6,6,8
8 6,4,1,8,7
9 3

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 26-09-2022

G8
75
G7
479
G6
5774
6135
5729
G5
6857
G4
55052
86443
49540
52465
14637
62708
82350
G3
37139
60175
G2
74461
G1
36078
ĐB
087007
Đầu Đuôi
0 7,8
1
2 9
3 9,7,5
4 3,0
5 2,0,7
6 1,5
7 8,5,4,9,5
8
9

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 24-09-2022

G8
07
G7
958
G6
2523
4055
8139
G5
9594
G4
46932
59565
43989
31487
95073
19237
64137
G3
21709
34098
G2
26518
G1
72108
ĐB
210135
Đầu Đuôi
0 8,9,7
1 8
2 3
3 5,2,7,7,9
4
5 5,8
6 5
7 3
8 9,7
9 8,4

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 19-09-2022

G8
06
G7
814
G6
9773
2242
0466
G5
6780
G4
23953
77945
22836
22716
66876
94644
66426
G3
82372
18895
G2
18626
G1
04115
ĐB
275622
Đầu Đuôi
0 6
1 5,6,4
2 2,6,6
3 6
4 5,4,2
5 3
6 6
7 2,6,3
8 0
9 5

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 17-09-2022

G8
89
G7
542
G6
4986
3798
4184
G5
9863
G4
82235
67754
38740
19692
20482
72453
50908
G3
15730
15195
G2
85716
G1
88510
ĐB
517935
Đầu Đuôi
0 8
1 0,6
2
3 5,0,5
4 0,2
5 4,3
6 3
7
8 2,6,4,9
9 5,2,8

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 12-09-2022

G8
10
G7
089
G6
8680
9622
4275
G5
2555
G4
77984
18913
82560
46537
54249
34023
93135
G3
44937
96720
G2
44296
G1
75744
ĐB
027780
Đầu Đuôi
0
1 3,0
2 0,3,2
3 7,7,5
4 4,9
5 5
6 0
7 5
8 0,4,0,9
9 6

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10-09-2022

G8
92
G7
267
G6
7778
1557
9853
G5
5181
G4
30349
60871
08096
65363
76860
13575
97428
G3
46020
37264
G2
14951
G1
93890
ĐB
965021
Đầu Đuôi
0
1
2 1,0,8
3
4 9
5 1,7,3
6 4,3,0,7
7 1,5,8
8 1
9 0,6,2

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 05-09-2022

G8
72
G7
758
G6
2985
2893
7144
G5
4026
G4
91612
47726
52720
30307
33661
70784
94115
G3
86152
22364
G2
64481
G1
41786
ĐB
511023
Đầu Đuôi
0 7
1 2,5
2 3,6,0,6
3
4 4
5 2,8
6 4,1
7 2
8 6,1,4,5
9 3

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 03-09-2022

G8
93
G7
614
G6
9667
2625
3725
G5
3941
G4
78446
70415
31101
11014
29811
10623
03479
G3
88689
78109
G2
00823
G1
28248
ĐB
320869
Đầu Đuôi
0 9,1
1 5,4,1,4
2 3,3,5,5
3
4 8,6,1
5
6 9,7
7 9
8 9
9 3

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 29-08-2022

G8
32
G7
944
G6
7728
6617
3242
G5
8586
G4
78538
24908
74005
63750
16131
90790
42104
G3
39395
40787
G2
81043
G1
32716
ĐB
547490
Đầu Đuôi
0 8,5,4
1 6,7
2 8
3 8,1,2
4 3,2,4
5 0
6
7
8 7,6
9 0,5,0

XSMN » XSHCM » Xổ số Hồ Chí Minh ngày 27-08-2022

G8
28
G7
470
G6
2232
8060
0195
G5
4860
G4
79564
14441
38486
18000
45612
00436
31434
G3
71635
27891
G2
33344
G1
70776
ĐB
974485
Đầu Đuôi
0 0
1 2
2 8
3 5,6,4,2
4 4,1
5
6 4,0,0
7 6,0
8 5,6
9 1,5

XSHCM 30 ngày gồm những gì?

Trang kết quả xstphcm 30 ngày của chúng tôi sẽ cung cấp đến người chơi những thông tin sau:

  • Bảng kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh từ giải 8 cho đến giải đặc biệt trong 30 lần quay thưởng gần nhất.
  • Thống kê đầu – đuôi loto từ 0 đến 9 trong 1 tháng qua.

Tại sao nên tham khảo xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày?

  • Kqxshcm 30 ngày được chúng tôi tổng hợp bằng phần mềm thống kê hiện đại, đảm bảo cho kết quả chính xác tuyệt đối.
  • Người chơi có thể xem lại kết quả xổ số Hồ Chí Minh trong 30 liên tiếp nhanh chóng mà không cần phải tốn thời gian ghi chép số liệu như trước.
  • Việc xem lại xshcm 30 ngày trước và bảng thống kê loto trong 1 tháng trở lại đây sẽ giúp bạn tìm ra quy luật của các con số. Từ đó, dễ dàng nắm bắt đầu số nào về nhiều, đầu số nào lâu chưa về để tìm ra con số có khả năng cao sẽ về trong lần quay thưởng tới.

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm tổng hợp kết quả của các tỉnh miền Nam khác trong ngày hôm nay :