Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc – TK XSMB

Xổ số ba miền

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 100 ngày

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
914 lần
714 lần
794 lần
703 lần
343 lần
Cặp sốXuất hiện
053 lần
193 lần
073 lần
573 lần
763 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
500 lần
720 lần
530 lần
770 lần
750 lần
Cặp sốXuất hiện
740 lần
730 lần
310 lần
320 lần
330 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 0: 29 ngày
 • Đầu 9: 20 ngày
 • Đầu 4: 16 ngày
 • Đầu 2: 15 ngày
 • Đầu 8: 12 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 6: 36 ngày
 • Đuôi 0: 14 ngày
 • Đuôi 3: 13 ngày
 • Đuôi 2: 12 ngày
 • Đuôi 7: 11 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 84: 686 ngày
 • 73: 535 ngày
 • 44: 510 ngày
 • 37: 501 ngày
 • 74: 489 ngày
 • 89: 452 ngày
 • 92: 427 ngày
 • 02: 427 ngày
 • 20: 415 ngày
 • 70: 406 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2021 03-02-2021 76349
Năm 2020 03-02-2020 63107
Năm 2019 03-02-2019 61090
Năm 2018 03-02-2018 37601
Năm 2017 03-02-2017 22913
Năm 2016 03-02-2016 84175
Năm 2015 03-02-2015 84018
Năm 2014 03-02-2014 54416
Năm 2013 03-02-2013 48124
Năm 2012 03-02-2012 43217
Năm 2011 03-02-2011 21900
Năm 2010 03-02-2010 93822
Năm 2009 03-02-2009 89979
Năm 2008 03-02-2008 48134
Năm 2007 03-02-2007 90538
Năm 2006 03-02-2006 03928
Năm 2005 03-02-2005 15729
Năm 2004 03-02-2004 98256
Năm 2022 03-02-2022 76349
Năm 2021 03-02-2021 63107
Năm 2020 03-02-2020 61090
Năm 2019 03-02-2019 37601
Năm 2018 03-02-2018 22913
Năm 2017 03-02-2017 84175
Năm 2016 03-02-2016 84018
Năm 2015 03-02-2015 54416
Năm 2014 03-02-2014 48124
Năm 2013 03-02-2013 43217
Năm 2012 03-02-2012 21900
Năm 2011 03-02-2011 93822
Năm 2010 03-02-2010 89979
Năm 2009 03-02-2009 48134
Năm 2008 03-02-2008 90538
Năm 2007 03-02-2007 03928
Năm 2006 03-02-2006 15729
Năm 2005 03-02-2005 98256